Rzeka ziarna i mleka!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent
FAO: 230-240
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Niskie. Nadaje się do uprawy we wszystkich rejonach kraju.
NORMA WYSIEWU
Kiszonka - 85 tys. nasion/ha
Ziarno - 80 tys. nasion/ha
ZALETY
  • Wysokie masywne rośliny
  • Mocny "stay-green"
  • Bardzo duży udział kolb w zakiszanej masie
  • Wysoka strawność
  • Wysoka energetyczność paszy
  • Wysoki potencjał plonowania
  • Możliwość uprawy na ziarno
  • Tolerancja na chłody
CHARAKTERYSTYKA
MEANDROS to odmiana o wysokich, masywnych i mocno ulistnionych roślinach, łącząca wysoki plon zielonki z doskonałymi parametrami żywieniowymi. Bardzo mocny wczesny wigor i tolerancja na chłody umożliwiają uprawę odmiany we wszystkich rejonach kraju również na glebach zlewnych i ciężkich. Bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody pozwala na wykorzystanie odmiany także na lżejszych stanowiskach. Mocny „stay-green” zapewnia utrzymanie bardzo dobrej zdrowotności roślin i daje możliwość opóźnienia terminu zbioru. Bardzo duży udział kolb w zakiszanej masie oraz dobra strawność gwarantują wysoką energetyczność paszy. MEANDROS nadaje się również do uprawy na ziarno.
PLONOWANIE
ULOTKA