Militarne zabezpieczenie wysokiego plonu!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: pojedyńcza (SC)
Typ ziarna: semi flint / semi dent
FAO: 250 - 260
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Toleruje słabsze stanowiska glebowe
NORMA WYSIEWU
Kiszonka - 85 tys. nasion/ha
Ziarno - 75 - 80 tys. nasion/ha
ZALETY
  • Odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę
  • Bardzo dobra sztywność łodyg
  • Znakomita tolerancja na suszę, co potwierdziły w Polsce lata 2013 i 2015. Jedna z nielicznych odmian, która na tle innych najdłużej zachowała zieloność liści i wytwarzała duże kolby
  • Wysoka odporność roślin na choroby - fuzariozę kolb i głownie guzowatą
  • Bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie lub kiszenie
  • Przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych
  • Szeroka blaszka liściowa zapewnia intensywny i efektywny proces asymilacji, który przekłada się na wyższy plon
CHARAKTERYSTYKA
ROSOMAK to mieszaniec pojedynczy kukurydzy przeznaczony do uprawy na ziarno oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę. Zarejestrowana w 2013 roku odmiana kukurydzy o nazwie ROSOMAK osiąga coraz większe sukcesy. Za pierwszy sukces z pewnością można uznać "mocne" wejście na rynek. Pomimo, że sezony wegetacyjne w których odmiana wchodziła na rynek, nie były zbyt sprzyjające dla uprawy kukurydzy, można powiedzieć, że odmiana wybroniła się. Rzucała się w oczy i wywołała szczególną uwagę na poletkach demonstracyjnych. Przyczyniły się do tego duża odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, a przede wszystkim okresowe niedobory wody. Te zalety odmiany szczególnie uwidoczniły się podczas dewastrującej suszy w 2015 roku, gdzie w jej szczytowym okresie ROSOMAK nadal prezentował się imponująco na tle innych odmian. Ponadto odmiana daje przyjemnie dla oka odczucia estetyczne. Szerokie ulistnienie, duża cylindryczna kolba, a dzięki temu, że jest to mieszaniec pojedynczy - także wyrównany łan i kolby osadzone na jednakowej wysokości. To się po prostu podoba rolnikom!
Wspomniane wyżej cechy wpłynęły na decyzje o zgłoszeniu odmiany do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odmiana została wnikliwie oceniona przez branżowych ekspertów Kapituły Konkursowej. Dzięki spełnieniu regulaminowych kryteriów i uzyskaniu pozytywnych rekomendacji profesjonalnego jury, przyznano Rosomakowi ZŁOTY MEDAL. Na tym kończyła się praca jurorów, ale konkurs trwał dalej. Drugim etapem był wybór nagrodzonych produktów przez użytkowników czyli internetowe głosowanie rolników. Wyniki pokazały, że najwięcej głosów zdobył ROSOMAK i dzięki temu odmiana zdobyła DRUGI ZŁOTY MEDAL – WYBÓR KONSUMENTÓW.
Nagrodzona odmiana jest na rynku od 6 lat i zdążyła ugruntować na nim swą pozycję. Cechuje ją duża dynami sprzedaży, wymuszająca istotne zwiększenie produkcji. Jej głównym atutem jest wysokie i stabilne plonowanie. W obu latach rejestrowych uzyskała wyniki powyżej wzorca, odpowiednio 102,1%, 101,6%. Na plus zadziały także podstawowe zalety odmiany takie jak silny wzrost początkowy, sztywność łodyg oraz odporność na fuziariozę kolb i głownię guzowatą. Odmiana też dobrze znosi okresowe niedobory wody, co potwierdziła podczas suszy w 2015 roku.
Duże znaczenie, przy wyborze rolników w głosowaniu, z pewnością miała elastyczność odmiany. Potrafi ona uzyskać wysoki plon w różnych warunkach środowiskowych. Dobrze radzi sobie na glebach lżejszych, znosi okresowy brak opadów i odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością.
PLONOWANIE
ULOTKA
ZDJĘCIA