Stawiaj na rekordy!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ ziarna: dent
Typ kolby: fix
FAO: 280 – 290
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Ziarno (Z)
NORMA WYSIEWU
75 - 85 tys. nasion/ha
ZALETY
  • Maksymalne plony ziarna, dla ciepłych regionów Polski i dla wczesnych siewów
  • Zdrowa, solidna roślina z nisko osadzonymi kolbami
  • Odmiana Waterlock, dobrze znosi okresowe niedobory wody
CHARAKTERYSTYKA
Mieszaniec dent wyróżniający się olbrzymim potencjałem plonowania. Roślina jest sztywna, o grubej łodydze oraz ma mocny system korzeniowy. Charakteryzuje się odpornymi na fuzariozę, nisko zawieszonymi kolbami. Dobre oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania dodatkowo sprawia, że Mas 43.P to odmiana dla wszystkich rolników lubiących nowe rekordy plonowania.
PLONOWANIE
ULOTKA