Potęga masy!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent
FAO: 240
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Toleruje słabsze
NORMA WYSIEWU
Kiszonka: 90 tys. nasion/ha
Ziarno: 80 - 85 tys. nasion/ha
ZALETY
  • uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę
  • intensywny wczesny wigor
  • masywna roślina o wysokiej wydajności kolb
  • wysoka zawartość skrobi w ziarnie
  • wysoka odporność na głownię kolb
  • wysoka odporność roślin na wyleganie
CHARAKTERYSTYKA
FABELL to trójliniowy mieszaniec kukurydzy przeznaczony do uprawy na kiszonkę oraz na ziarno w korzystniejszych rejonach uprawy. Ogromne rośliny generują potężny plon masy zielonej. Wysoki plon zdrowych kolb pozwala uzyskać doskonałe plony ziarna lub rewelacyjne ilości wysokoenergetycznej kiszonki. Przydatna również do produkcji kiszonki z kolb (CCM).
ULOTKA
ZDJĘCIA