Odmiana z potencjałem!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint flint dent
FAO: 220
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Toleruje słabsze stanowiska glebowe
NORMA WYSIEWU
Kiszonka - 85 tys. nasion/ha
Ziarno - 80 tys. nasion/ha
ZALETY
  • odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę
  • dobra sztywność łodyg
  • wysoka tolerancja na fuzariozę kolb oraz głownię guzowatą
  • przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych
CHARAKTERYSTYKA
Rośliny cechują się mocnym wczesnym wigorem i intensywnym wzrostem początkowym. Plonuje bardzo regularnie, jest rekomendowana do uprawy w całej Polsce. Bardzo dobrze adaptuje się w rejonach o mniej korzystnych warunkach siedliskowych. EDUARDO buduje bardzo wysoką i mocno ulistnioną roślinę o rekordowym udziale kolb (108 % wzorca COBORU) w zakiszanej masie. Kolba ta ma charakterystyczne, nieregularne ułożenie ziaren na szczycie. EDUARDO to doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw, które potrzebują wysokiej jakości paszy dla bydła. Kiszonka z EDUARDO jest wysokoenergetyczna, o bardzo dobrej strawności. Nadwyżki z produkcji kiszonki z powodzeniem można przeznaczyć do zbioru na ziarno uzyskując bardzo dobre wyniki plonowania.
ULOTKA
ZDJĘCIA