Masa, Rzeźba, Plony!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: pojedyńczy (SC)
Typ ziarna: flint dent
FAO: 250 
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Na gleby średnie i słabsze
NORMA WYSIEWU
Kiszonka: 80 tys. nasion /ha
Ziarno: 75 - 80 tys. nasion /ha
ZALETY
  • Potężna roślina o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu, zapewnia wysokie plony kiszonkowe
  • Niesamowita sztywność łodyg i odporność na choroby, a także bardzo duża kolba typu flex to bardzo pożądane cechy w uprawie kukurydzy HULK na ziarno
  • Wysoka wartość żywieniowa i zawartość skrobi
  • Elastyczna data zbioru dzięki bardzo dobrej zdrowotności i silny stay green doskonale wpływa na wykorzystanie składników pokarmowych
  • Świetne warunki adaptacyjne do uprawy na różnych kompleksach glebowych w całym kraju!
CHARAKTERYSTYKA
Kukurydza HULK to "strzał w 10-tkę". Kukurydza HULK to potężne rośliny o bardzo dużych, w pełni zaziarnionych kolbach. Cechy te warunkują, że kiszonka z HULKA ma wysoką koncentrację energii oraz optymalną zawartość włókna surowego, co sprawia, że jest znakomicie strawna. HULK w porównaniu do innych odmian jest odporny na choroby - głownię guzowatą, fuzariozę kolb oraz szkodniki, a w szczególności na omacnicę prosowiankę.
Rośliny odmiany HULK charakteryzują się szybkim rozwojem w początkowym okresie wzrostu, nawet w mniej sprzyjającym warunkach np. chłodnej wiosny. Szybko zakrywają międzyrzędziach chroniąc plantację przed wystąpieniem wtórnego zachwaszczania oraz zmniejsza straty wody z gleby w wyniku nadmiernego plonowania, co ma pozytywny wpływ na prawidłowy rozwój roślin. Silnie zbudowany system korzeniowy zwiększa tolerancję na okresowe niedobory wody, jak i wysokie temperatury, a także mocne łodygi chronią plantację przed wyleganiem zarówno korzeniowym jak i łodygowym. HULK to roślina o bardzo szerokim ulistnieniu ( szerokość liści sięga nawet do 13 cm!!!) i dużej, grubej kolbie. Bardzo dobra jakość kiszonki wynika z wysokiej odporności na fuzariozy zmniejszając ryzyko porażenia mykotoksynami.
PLONOWANIE
ULOTKA
ZDJĘCIA