...
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowy
Typ ziarna: flint - flint - dent
FAO: 240
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Gleby średnie, lżejsze
NORMA WYSIEWU
Kiszonka - 75 - 85 tys. nasion/ha
Ziarno - 75 - 80 tys. nasion/ha
ZALETY
  • Odmiana o wyjątkowym, bardzo wysokim potencjale plonu ziarna – 105,5% wzorca COBORU 2019
  • Charakterystyczna gruba i stożkowata kolba
  • Ziarno z przewagą typu flint i szklistą formą bielma
  • Nisko osadzona kolba
  • Wyjątkowo stabilna odmiana odporna na warunki stresowe
  • Wysoka wartość agrotechniczna: wybitny wczesny wigor, wysoka odporność na wyleganie i łamliwość łodyg
CHARAKTERYSTYKA
Atlantico to średnio-wczesna odmiana o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania na ziarno. Atlantico na polu wyróżnia się bardzo wyrównanym i jednorodnym łanem. Kolby są bardzo dobrze wypełnione ziarnem typu flint-flint-dent z bardzo wysokim udziałem szklistej formy skrobi szczególnie przydatnej w przemyśle młynarskim. Atlantico to najlepsza odmiana wśród badanych w COBORU pod względem odporności na wyleganie i łamliwość łodyg. Na szczególną uwagę zasługuje zdrowotność roślin Atlantico. Wyjątkowo istotna jest wybitna odporność na fuzariozę kolb.
PLONOWANIE
ZDJĘCIA