Potęga masy!
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flent dent
FAO: 250 - 260
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
WYMAGANIA GLEBOWE
Odmiana polecana na wszystkich kompleksach glebowych
NORMA WYSIEWU
Kiszonka: 80 tys. nasion/ha
Ziarno: 75 - 80 tys. nasion/ha
ZALETY
  • W doświadczeniach rozpoznawczych COBOR-u z 2018 odmian nr. 2 pod względem plonu ogólnego świeżej i suchej masy!!!
  • Rośliny o mocnej budowie, masywnym systemie korzeniowym i dobrej tolerancji na wyleganie
  • Bardzo długie, dobrze zaziarnione kolby
  • Widoczny efekt stay-green wydłuża optymalny okres zbioru na kiszonkę
  • Odporna na okresowe niedobory wody i trudne warunki środowiska
CHARAKTERYSTYKA
Nowa odmiana zarejestrowana na kiszonkę z początkiem 2018 roku. Jedna z najwyżej plonujących odmian na kiszonkę w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2018 i 2019 roku. Mimo panującej suszy w 2018 i 2019 roku to ta odmiana stabilnie plonowała przez kolejne dwa lata na poziomie 46-52 ton z hektara świeżej masy. Jest to odmiana o bardzo dobrej zdrowotności roślin i strawności uzyskanej z niej kiszonki a to jest bardzo ważnym czynnikiem w hodowli bydła. Kukurydza BAOBI wyróżnia się na tle innych odmian doskonałymi parametrami kiszonkowymi. Dzięki wysokiej skrobi z ziarna typu flint-dent, pasza posiada odpowiednią koncentrację energii. Z kolei dzięki przewadze strawnych włókien, uzyskujemy idealnie zbilansowaną kiszonkę dla przeżuwaczy, minimalizując jednocześnie ryzyko wystąpienia kwasicy.
PLONOWANIE
ULOTKA
ZDJĘCIA