Loading color scheme

VITRAS FAO 260

Do nieba sięga!

 
MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent
FAO: 260-270
 
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) oraz Biogaz (B)
 
WYMAGANIA GLEBOWE
Gleby średnie do słabych
 
NORMA WYSIEWU
Kiszonka - 80 - 85 tys. nasion/ha
 
ZALETY
  • Dobra tolerancja na chłody wiosenne, umożliwia wczesny siew, może służyć jako substrat do produkcji biogazu (
  • Odmiana o bardzo wysokich roślinach i bardzo dużym plonie ogólnym suchej masy
  • Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy
  • Dobra strawność kolb potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU
CHARAKTERYSTYKA
Średniopóźny mieszaniec trójliniowy przeznaczony na kiszonkę oraz biogaz - wydajność 9108 m3/ha do uprawy na terenie całego kraju za wyjątkiem północnej części na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych w 2009 roku. Przy zbiorze na kiszonkę, zalecana wysokość ścinania "w kolano".
 
PLONOWANIE
W doświadczeniach wstępnych w latach 2001-2002 plonował na poziomie 116,4% średniego plonu ziarna odmian wzorcowych przy niżej o 1,3% zawartości suchej masy.
Ponadto osiągnął wynik 105,6% wzorca plonu ogólnego suchej masy w latach 2008-2009 oraz 103% wzorca w PDOiR w 2010 roku.