Loading color scheme

SM POPIS FAO 270

Masz pole do popisu!


MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint
FAO: 270

KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) oraz Biogaz (B)

WYMAGANIA GLEBOWE
Toleruje słabsze stanowiska glebowe

NORMA WYSIEWU
Kiszonka na glebach słabszych: 80 - 85 tys. nasion/ha
Kiszonka na glebach lepszych: 85 - 90 tys. nasion/ha

ZALETY

  • Jedna z najwyższych odmian w smolickiej ofercie, co wskazuje na jej wykorzystanie także do produkcji biogazu.
  • Odmiana badana w grupie średniopóźnych, a więc tych o najwyższym potencjale plonowania, uzyskała w plonie suchej masy roślin 106% średniego plonu odmian wzorcowych, przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach.
  • Wysoka odporność na fuzariozy potwierdzona w obu latach doświadczeń rejestrowych.

CHARAKTERYSTYKA

Ten trójliniowy mieszaniec z grupy średniopóźnych odmian o najwyższym potencjale plonowania jest przeznaczony przede wszystkim na kiszonkę dla bydła, ale może być także bardzo przydatny w produkcji biogazu, głównie ze względu na wysokie plony suchej masy ogółem z całych roślin.

PLONOWANIEULOTKA