Loading color scheme

HUBAL FAO 240

Mocny jak Rosomak!

MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint flint dent
FAO: 240

KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)

WYMAGANIA GLEBOWE
Toleruje słabsze stanowiska glebowe

NORMA WYSIEWU
Kiszonka - na glebach słabszych 85 - 90 tys nasion/ha
na glebach lepszych 90 tyś nasion/ha
Ziarno - na glebach słabszych 75 - 80 tys nasion/ha
na glebach lepszych 80 tys nasion/ha

ZALETY

  • Uniwersalność użytkowania - odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym wynikiem na ziarno (101% wzorca!)
  • Bardzo dobra sztywność łodygi i odporność na fuzariozy, cechy bardzo przydatne szczególnie w uprawie na ziarno
  • Mocny "stay green" pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w plonie, a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża optymalny czas zbioru
  • Najwyższy plon ogólny suchej masy, w doświadczeniach rejestrowych w 2014 r. (108,2% wzorca), a w 2014-2015 średnio 105% wzorca!!!
  • Plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki
  • Dobra odporność na głownie guzowatą

CHARAKTERYSTYKA

Odmiana o bardzo dobrej sztywności łodygi i odporności na grzyby z rodziny Fusarium. Mocny „stay-green” pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwiększa potencjał plonowania, a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża optymalny czas zbioru. SM HUBAL uzyskał najwyższy plon ogólny suchej masy w doświadczeniach rejestrowych w 2014 roku (108,2 % wzorca), a w latach 2014-2015 średnio 105 % wzorca. Plon suchej masy kolb (104 % wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki.

PLONOWANIE

 

ULOTKA