Loading color scheme

BRIGADO FAO 250

Podziękujesz za plony!

MORFOLOGIA I GENETYKA
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flint dent
FAO: 250   
 
KIERUNEK UŻYTKOWANIA
Kiszonka (K) Ziarno (Z)
 
WYMAGANIA GLEBOWE
Na gleby średnie i lepsze 
 
NORMA WYSIEWU
Kiszonka: 80 tys. nasion /ha 
Ziarno: 75 - 80 tys. nasion /ha
 
 
ZALETY
 
  • odmiana NR 1 pod względem plonu suchej masy w badaniach PDO COBORU w 2018
  • odmiana NR 1 pod względem plonu suchej masy w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2016 i 2017
  • wysokie plony ziarna
  • najwyższe plony jednostek pokarmowych
  • najlepsze wyniki plonowania w ekstremalnie mokrym roku 2017 i ekstremalnie suchym roku 2018
  • znakomity wczesny wigor
  • wyjątkowa tolerancja na chłody
  • rekordowo wysokie rośliny
  • dobra odporność na wyleganie
  • bardzo dobra strawność włókna
 
CHARAKTERYSTYKA
 
BRIGADO FAO 250 została zarejestrowana na kiszonkę w Polsce w 2018 roku. BRIGADO to przede wszystkim odmiana NUMER 1, z najlepszym wynikiem plonu suchej masy (ok. 22t/ha) wśród wszystkich 23 odmian badanych w grupie średnio-wczesnej COBORU w latach 2016-2017.
 

Wybitny potencjał plonotwórczy odmiany potwierdziły badania Porejestrowe w bardzo suchym 2018 roku, w którym BRIGADO po raz kolejny uzyskało najlepszy wynik. Ekstremalnie mocny wigor początkowy sprawia, że odmiana bardzo szybko rusza wiosną i buduje rekordowo wysokie rośliny z dobrym udziałem kolb i bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Cechy te gwarantują uzyskanie najwyższych plonów jednostek pokarmowych z hektara. Wyjątkowa tolerancja na chłody umożliwia wykorzystanie BRIGADO także w rejonach Polski trudnych klimatycznie do uprawy kukurydzy. 

 
PLONOWANIE
 
 
 
ULOTKA